Vinterizasyon

Vinterizasyon

Safsızlıklar degumming, nötrolizasyon, dewaksing ve ağartma işlemleri ile uzaklaştırıldan sonra bazı yağlar yağı matlaştıran, görünüşündeki albeniyi azaltan ve düşük sıcaklıklarda çökme eğiliminde olan bileşenler içerirler. Bu bileşenleri yağın cinsine bağlı olarak özellikle ay çiçek, mısır, pamuk, pirinç ve zeytinyağı gibi yağlarda wakslar ( uzun zincirli yağ alkolleri), stearinler ve erime noktası yüksek olan doymuş gliseridlerden oluşurlar. Vinterizasyon kademeli olarak soğutulan ve düşük sıcaklıklarda yavaş bir karıştırma eşliğinde bekletilen yağda oluşan kristallerin süzülerek uzaklaştırılması işlemidir. Vinterizasyonda kristalleşmeyi başlatmak süzmeyi iyileştirme için vinterize toprağı “perlit” kullanılmakta ve süzme işlemi ile yağdan ayrılmaktadır.