Degumming

Degumming

Rafinasyonda yapılan ilk işlemdir. Prensipte ham yağın hidratlanmasını kapsar. Fosfolipidler, proteinler ve gumlar; anjidrat (susuz)yapıları nedeniyle ham yağda çözülürler. Fakat hidratlandıkları zaman çözünürlükleri kaybolur. Hidratlanabilen fosfolipitler yağdan uzaklaştırılırlar. Hidratlanmayan fosfolipitler ise asitle muamele ile uzaklaştırılırlar.