Vinterize

Vinterize

Ayçiçeği, mısır, pamuk gibi yağlar oda sıcaklığında çözünmeyen waks molekülleri içerirler. Wakslar y ağda çökerler ve bulanıklığa neden olurlar. Yağın depolama şartlarından bağımsız olarak berrak ve parlak kalmasını sağlamak için muameleden geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlemler vinterizasyon işleminden aşağıda ayrıntılı olarak bahsedilecektir.

Yağdaki waks miktarı 700 ppm’den fazla olduğu zaman toprak tüketimi ve yağ kaybının fazla oluşundan doyalı waksların süzülerek uzaklaştırıldığı klasik vinterizasyon işleminin maliyeti çok yükselmekte ve wakslar tam olarak alınamamaktadır. Aynı zamanda dewaksing işleminden sonra gerçekleştirilecek vinterizasyonda atık toprak miktarı da belirgin oranda azalmaktadır. Bu sebeplerden dolayı süzme ile vinterizasyondan önce waks miktarını 50-200 ppm’e kadar düşürmek amacıyla santrifüj seperatörler ile yağdan uzaklaştırılır.

Dewaksing işlemi hızlandırılmış vinterizasyondur ve işlemde kristal oluşumu %30 – 50 daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Oluşan kristaller ise santrifüj seperatörler ile yağdan uzaklaştırılır.